ALGEMENE INFO

Algemene voorwaarden en reglement

ZorgSpecialist Loop 2017

De ZorgSpecialist Loop wordt georganiseerd door Stichting SportSupport Kennemerland, hét aanspreekpunt voor de sport in Haarlem en omgeving. De Stichting is als buitengewoon lid aangesloten bij de Atletiekunie waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers, deelnemers e.d. geldt (m/v).

Algemene voorwaarden

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het reglement.
 2. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van Stichting SportSupport Kennemerland zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 3. Deelnemen aan de ZorgSpecialist Loop is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 4. De deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat. Stichting SportSupport Kennemerland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door bekende of plotseling optredende gezondheidsproblemen van de deelnemer.
 5. Stichting SportSupport Kennemerland is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders.
 6. Indien de ZorgSpecialist Loop door overmacht op het laatste moment moet worden afgelast,  zal geen restitutie van deelnamebedragen plaatsvinden. Deelnemers houden recht op eventueel bestelde t-shirts en andere bestelde goederen.
 7. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt
 8. Bij afgelasting zal in principe geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan in het volgende kalenderjaar plaats.
 9. Inschrijving voor individuele deelname is mogelijk via www.zorgspecialistloop.nl. Betaling geschiedt via iDeal.
 10. Inschrijving voor bedrijventeams is mogelijk via www.zorgspecialistloop.nl. Bedrijven krijgen een factuur toegestuurd. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen en dient voor aanvang van het evenement voldoen te zijn.
 11. Restitutie van het deelnamebedrag vanwege annuleren door de deelnemer is in geen enkel geval mogelijk.
 12. Het deelnamebedrag van het/de geannuleerde bedrijventeam(s) wordt volledig in rekening gebracht.
 13. Doorverkoop of overdracht van startbewijzen is mogelijk; deelnemer dient voor aanvang van het evenement, dit uiterlijk 2 weken van te voren via de e-mail (zorgspecialistloop@sportsupport.nl) mede te delen aan de organisatie onder vermelding van startnummer, de naam van de aanvankelijke deelnemer en de persoonsgegevens van de nieuwe deelnemer.
 14. Doorverkoop of overdracht van het Familyticket is echter niet mogelijk.

Tevens ontvangt de organisatie een bevestiging van de ‘nieuwe’ alsmede de ‘oude’ deelnemer.

 1. Voor deelname aan de 10 km recreatieloop geldt een minimum leeftijd van 12 jaar.
 2. Voor deelname aan de 5 km recreatieloop geldt een minimum leeftijd van 10 jaar.
 3. Voor deelname aan de Kids Obstacle Kids Run geldt een minimum leeftijd van 5 jaar.

Loopreglement ZorgSpecialist Loop

 1. De ZorgSpecialist Loop wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.
 2. De ZorgSpecialist Loop  staat open voor alleen hardlopers.
 3. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie en politie op te volgen.
 4. De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvak aanwezig te zijn.
 5. De gelopen netto tijd zal worden bepaald door het tijdwaarnemingsysteem van Racetimer.
 6. De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers.
 7. De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden. Zij moeten als deelnemer herkenbaar zijn.
 8. Het is verplicht het startnummer, voorzien van ingebouwde chip, op de borst te dragen.
 9. Na het vertrek van de laatste startgroep is het voor laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.
 10. Het deelnemen van wheelers of deelnemers met kinderwagens, rollators en huisdieren is niet toegestaan in verband met de veiligheid.
 11. De deelnemer dient zijn persoonsgegevens op de achterzijde van het startnummer volledig in te vullen. In geval van calamiteiten kan de organisatie zo optimaal mogelijk handelen.
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Social Media

Volg ons op Facebook en Twitter voor alle actuele informatie. Pinterest voor foto’s en op Youtube voor films

zorglogo225